Bical

Wieloziołowa formuła w płynie przygotowana z ekstraktów ziołowych, która zwiększa absorpcję i wykorzystanie wapnia i fosforu.

Kategoria: Tag: Product ID: 3976

Opis

  • specjalna kombinacja składników zdecydowanie poprawia pobranie wykorzystanie i przekazywanie przez ptaki wapnia (Ca) i fosforu (P) do budowy szkieletu i skorupy jaj
  • w sytuacjach problematycznych, szczególnie u starszych kur oraz w szczycie nieśności preparat pozwala na bardzo szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia i fosforu – wywołane pogorszoną absorpcją.
  • w efekcie szybko poprawia się jakość jaj i unika się strat finansowych.
  • poprawia się twardość i wytrzymałość skorupy co skutkuje mniejszą ilością stłuczek, a także zmniejszają się pory jaj. Zbyt duża porowatość skorupy zazwyczaj skutkuje przenikaniem patogenów do wnętrza jaj i pogorszeniem jakości piskląt.
  • stosując Bical płyn redukujemy straty w wylęgu oraz poprawiamy jakość piskląt
  • produkt jest także skutecznym stymulatorem rozwoju kośćca u młodych ptaków. Z powodzeniem może być stosowany w odchowie kur i tuczu brojlerów. Pozytywnie wpływa na jakość mięsa. Poprawia również parametry produkcyjne i ogranicza zmęczenie niosek w klatkach.

Informacje dodatkowe

Wskazania

• duża ilość stłuczek
• zła jakość skorupki jaj
• zły stan kośćca
• niedobory wapnia i fosforu

Zalety

• poprawa jakości skorupki jaj (szczególnie w szczycie i po szczycie nieśności)
• zmniejszenia ilości stłuczek
• poprawa parametrów wylęgowości
• wspomaganie wzrostu kurcząt, brojlerów i niosek
• poprawa kośćca
• uzupełnienie niedoborów wapnia i fosforu

Sposób stosowania

• Starter – 5 ml / 100 ptaków
• Grower – 10 ml / 100 ptaków
• Finiszer, (Nioski) – 15 ml / 100 ptaków

Zalecenia

• zalecane jest podawanie preparatu w godzinach porannych, przeliczając dawki na spożycie w tym okresie
wstrząsnąć produkt przed podawaniem

Opakowanie:

• butelka 5L